Du som har ett byggföretag vet att det ganska ofta innebär att ligga ute med kostnader för material och eventuella inköp av verktyg och maskiner. Det blir ofta ett glapp mellan investeringskostnaderna och intäkterna när kunden betalar. Det kan ibland handla om väldigt lång tid mellan utlägg och att kassan återställs. Det finns bra information på nätet om hur du kan finansiera byggprojektet med hjälp av lån.

Mer än material och verktyg

Det är mer som kostar pengar, till exempel transporter och löner, men det kan också vara så att du behöver hyra in mer eller nyanställa egen personal. Deras lönekostnader måste vara med i din budget långt innan kunderna betalar för det arbete som de beställt.

Inte sällan är det en kostnad som är svår att bära enbart med företagets egna besparingar eller tillgångar. Då är det också ett bra tillfälle att se över de olika finansieringsmetoder som finns tillgängliga på kreditmarknaden.

Stora lån är möjliga

Nu för tiden finns möjligheten att få stora lån och finansiering upp till 30 miljoner kronor, via långivare. Oftast behöver du betydligt mindre pengar än så och då är till exempel factoring ett alternativ. Genom att sälja fakturor kan du, mot en mindre avgift, få betalt innan kunden annars skulle ha varit tvungen att betala.

admin