Fakturaköp innebär att du säljer dina kundfakturor till ett finansbolag. När du sålt dina fakturor är det istället deras ansvar att kunderna betalar. Dessutom kan detta hjälpa till med både förbättrat kassaflöde och att frigöra kapital.

Eftersom du inte behöver vänta till fakturan förfallit får du betalt mycket snabbare. Det finns många bra finansbolag som har denna tjänst. Det är också bra att veta att olika bolag tar ut olika avgifter. Oftast får du betala en procentuell avgift av fakturans värde, eller i vissa fall en administrativ avgift.

För att hitta rätt finansbolag som passar dig bäst så finns det oberoende rådgivning där finansbolagen är samlade och där företag kan hjälpa dig med detta.

Fakturaköp med eller utan regress

När du väljer fakturaköp utan regress betyder det att faktureringsbolaget tar över samtliga rättigheter och skyldigheter. Det betyder att finansbolaget står för hela kreditrisken.

Fakturaköp med regress är det vanligaste när det gäller höga summor och osäkra kundfodringar. Detta innebär om inte kunden betalar så är du skyldig att köpa tillbaka fakturan.

Kraven för att få sälja sina fakturor

Fakturaförsäljning riktar sig mest till aktiebolag. Dessutom måste du visa upp årsredovisningen. Väljer du att sälja dina fakturor med regress så räcker det med att företaget är kreditvärdigt, utan regress är det högre krav.

 

 

admin